Stoneface & Terminal - Analog21 [Future Sound Of Egypt Clandestine] [2017]